Stichting

De juridische entiteit van ons Buurtnetwerk is een Stichting.

De stichtingsacte vind je hier:

[pdf-embedder url=”http://kommelkwartier.nl/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/AFSCHRIFT-akte-van-oprichting-Stichting-Buurtnetwerk-Kommelkwartier-d.d.-07-08-2017-1.pdf” title=”AFSCHRIFT akte”]

 

 

Ons huishoudelijk regelement vind je hier:

[pdf-embedder url=”http://kommelkwartier.nl/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/Hh-regl.-stichting-brtntwrk-Kommelkwartier.pdf” title=”Hh regl. stichting brtntwrk Kommelkwartier”]

 

 

Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden, we willen echter in de loop van dit jaar een bestuur dat uit 5 tot 7 leden bestaat en een afspiegeling is van de samenstelling van onze buurt.

Ook is een bestuurs- en huishoudelijk reglement in voorbereiding.