Home

Onze wijk is qua samenstelling zeer gedifferentieerd en het dichtstbevolkt van onze stad. Er wonen iets meer dan 2.100 inwoners, waarvan het merendeel ouder is dan 55 jaar, daarnaast wonen er veel jonge alleenstaanden en studenten tussen de 18 en 30 jaar en zijn er relatief weinig gezinnen met kinderen.

Verder kent onze wijk veel bedrijven zoals kleine winkels, horecagelegenheden,  bedrijven actief in de dienstverlening en gezondheidszorg, handelsbedrijven maar ook een klooster, hotel, vestigingen van Maastricht University en Hogeschool Zuyd, twee verpleeghuizen, 3 instellingen voor opvang van jongeren en veel vrijgevestigde creatieve ondernemers, adviseurs etc. met in totaal bijna 1000 inschrijvingen bij de KvK. Kortom een zeer diverse wijk qua samenstelling.

We willen zowel de bewoners als ook instellingen en bedrijven actief betrekken bij de belangrijkste thema’s die de komende tijd in onze wijk spelen.

We zoeken naar vormen om de deskundigheid en creativiteit van onze zeer diverse buurt tot zijn recht te laten komen.

De  belangrijkste  thema’s  die de  komende  tijd spelen zijn:

– De bouw- en renovatieplannen met name op en rond het Klevarie terrein.

– Initiatieven ontwikkelen waarbij  buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

– Het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt, het terugdringen van overlast, realiseren van meer groen en leegstand van commerciële ruimtes tegengaan.

Het terugdringen van de verkeersoverlast in en rond de buurt.

En een stempel drukken op de inrichting van onze buurt met eigen plannen en voorstellen.