Buurtagenda

Hier vindt je ons basisdocument de zogenaamde “buurtagenda”, waarin we hebben proberen te verwoorden wat wij in onze buurt willen aanpakken.

De uitvoering van onze plannen bestaat uit de volgende onderdelen:

– We hebben de overdracht geregeld van het buurtplatform “in ruste” naar het buurtnetwerk Kommelkwartier en naast de inventarisatie van “wie wil/ kan wat?”, willen we starten met bestaande eerste mogelijke ideeën aan te pakken c.q. uit te voeren, zoals:

– het opzetten en ondersteunen van bewoners commissies in woning-complexen van senioren, i.v.m. renovatie plannen, woonlasten en aanpassingen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen;

– het organiseren van een bijeenkomst over de concept buurtagenda,

– het faciliteren van andere bewonersinitiatieven;

– Initiatieven ontwikkelen waarbij  buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten;

– de naamgeving van het pleintje aan de Patersbaan;

– de aanpassing van het “kunstwerk van het Herdenkingsplein” i.v.m. de gladheid bij regen en sneeuw;

– een bijeenkomst voorbereiden met de wijkagent, verantwoordelijke handhaver en wijk gebonden gemeentelijke ambtenaren;

Dit zijn ideeën die buurtbewoners in gesprekken hebben aangedragen.

Hiervoor hebben we inmiddels  een feestelijke oprichting van het buurtnetwerk georganiseerd en zijn een aantal werkgroepen en commissie actief.

De bedoeling is verder om te komen tot samenhangende activiteiten waar we zoveel mogelijk bewoners en ondernemers bij betrekken of mee bereiken.